Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Gydag amser cyfyngir mynediad i’r Cyfarwyddiadur i ddarparwyr a enillodd Nod Ansawdd y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn unig. Ond am y tro y mae’r Cyfarwyddiadur hefyd yn cynnwys darparwyr na dderbyniasant y Nod Ansawdd hyd yn hyn. Er mwyn cael eu cynnwys yn y Cyfarwyddiadur bydd sefydliad wedi:

  • Cwrdd â Safon y Nod Ansawdd
  • Ymgeisio am Nod Ansawdd a phasio archwiliad rhagarweiniol

Bydd darparwyr sydd hyd yn hyn heb ymgeisio am y Nod Ansawdd yn cael eu cynnwys yn y Cyfarwyddiadur os:

  • Cawsant un neu ragor o’r safonau ansawdd archwiliedig canlynol: ISO 9000, Lexel, Buddsoddwyr Mewn Pobl, Nod Siartr.
  • Eu bod yn aelodau un o baneli Cymdeithas y Gyfraith neu banel cydnabyddedig arall (e.e. paneli AVMA neu SFLA)
  • Eu bod yn darparu Trefniadau Ffi Amodol ac yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer ansawdd yswiriant
  • Eu bod yn wasanaeth a gynigir gan y llywodraeth ganolog neu lywodraeth leol
  • Eu bod yn aelodau grwp ambarél dielw cydnabyddedig (megis Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cynghori, Ffederasiwn Canolfannau Cynghori Annibynnol, Gofal yr Henoed)
  • Eu bod yn derbyn nawdd sylweddol oddi wrth y llywodraeth ganolog neu lywodraeth leol neu noddwyr elusennol cydnabyddedig (e.e. Bwrdd Elusennau’r Loteri Genedlaethol)

Er mwyn aros yn y Cyfarwyddiadur, y mae’n rhaid i ddarparwyr sydd hyd yn hyn heb ennill eu Nod Ansawdd, ymrwymo’n bositif ar bapur i nodau ac amcanion y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol ac addo cyflwyno cais ar gyfer y Nod Ansawdd erbyn Hydref 2001. Mae’n rhaid cyflwyno’r ymrwymiadau hyn erbyn Hydref 2000. Erbyn Ebrill 2002 cyfyngir mynediad i’r Cyfarwyddiadur i ddarparwyr Nod Ansawdd yn unig.

Llunnir y Cyfarwyddiadur gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n gyfrifol am sicrhau y cymhwysir y meini prawf uchod.


Cynhwyswch fi yn y Cyfarwyddiadur

Defnyddiwch y ffurflen gyflenwyr os ydych am gael eich cynnwys yn y Cyfarwyddiadur

 About the CLS Provider Feedback Form.go to top of page
Last updated on 27 September 2016

 

 

 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr