Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Am y CLS

Sefydlwyd y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol (CLS) i’ch helpu i gael hyd i’r wybodaeth a’r cyngor cyfreithiol cywir i ddatrys eich problemau. Medrwch gael help drwy rwydwaith o sefydliadau, yn cynnwys:

  • Cyngor Ar Bopeth
  • Canolfannau Cyfraith
  • llawer o ganolfannau cyngor annibynnol
  • miloedd o gyfreithwyr stryd fawr

Mae’r holl wasanaethau hyn yn ateb safonau ansawdd a osodwyd gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Edrychwch am logo’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol, a ddangosir islaw.

Community Legal Service Logo

Mae llawer o’r sefydliadau hyn yn cynnig rhai neu’r cyfan o’u gwasanaethau yn ddi-dâl. Os na fedrwch fforddio talu am gyngor, medrwch fod yn gymwys am gefnogaeth ariannol drwy Gronfa’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol (cymorth cyfreithiol).

Medrwch weld os ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol drwy ddefnyddio Cyfrifydd Cymorth Cyfreithiol.

Medrwch gael help cyfreithiol yn ddi-dâl os na fedrwch ei fforddio ac os yw’ch achos yn ei haeddu. Cynigiwn y gwasanaeth hwn drwy gynghorwyr cyfreithiol a chyfreithwyr, asiantaethau cyngor arbenigol a sefydliadau cyhoeddus eraill.

Dylech siarad gyda’ch gwasanaeth cynghori lleol i ganfod os yw’ch achos yn gymwys.

Cyfrifoldeb y  Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yw sefydlu, cynnal a datblygu’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol (CLS). Yn 2003/14 gwariodd y Comisiwn tua £900 miliwn drwy’r CLS, gan helpu dros filiwn o bobl gyda’u problemau cyfreithiol sifil. Mae partneriaid megis awdurdodau lleol a chronfeydd loteri yn rhoi cymorth a chyllid pellach.
 
go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr