Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Newyddion Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Gwybodaeth gyfreithiol – yn blaen a syml

Gall defnyddwyr rheolaidd fod wedi sylwi ar newid i beth o gynnwys y safle. Mewn ymateb i adborth gan ddefnyddwyr, rydym wedi gwneud ein gwybodaeth yn gliriach, haws ei deall a mwy hylaw.

Mae’r Comisiwn Iaith Blaen wedi gwirio ein gwefan am eglurdeb a hwylustod. Ar ôl asesiad manwl a thrwyadl ar amrediad eang o feini prawf, bydd Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn arddangos Safon Saesneg Clir o 20 Hydref 2016. Cynhelir gwiriadau rheolaidd ar y safle i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwybodaeth sy’n glir a rhwydd ei defnyddio.

Os oes gennych unrhyw sylwadau am ein gwedd newydd a gwell, llenwch y ffurflen adborth os gwelwch yn dda.

Diweddarwyd eitem 11 Tachwedd 2016


Gwelliannau’r Dyfodol

Mae nifer o welliannau i Galw Gwasanaeth Cyfreithol Cymunedol ar y gweill ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn cynnwys:

  • Gwella cyfleuster Chwilio Cyngor;
  • Newid dull hwylio’r safle ei hunan, fel bod gwybodaeth wedi ei grwpio dan benawdau pynciau cyfreithiol poblogaidd. Gobeithir y bydd hyn yn gwneud y safle yn haws byth i’w defnyddio.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am wefan Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol, llenwch ein Ffurflen Adborth.

Postiwyd eitem:   14 Gorffennaf 2017


Important Notice for clients of Noden & Co solicitors - List of approved suppliers
go to top of page
Last updated on 21 October 2019

 

 

 

 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr