Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Dim ond Gofyn! yn fyw ar y we!


Lansiwyd ‘Dim ond Gofyn!’, sef safle’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn fyw ar y we heddiw (3 Ebrill 2000). Y nod oedd creu safle y gallai defnyddwyr droi ato gyntaf wrth chwilio am wybodaeth a chymorth cyfreithiol ar y Rhyngrwyd.

Mae’r safle hwn ar y we’n rhan gyffrous ac arloesol o ddatblygiad y CLS ac mae’n sicrhau bod y dechnoleg newydd yn sylfaenol i’r gwaith o gefnogi a gwella darpariaeth gwasanaethau cyfreithiol.

Mae ‘Dim ond Gofyn’ yn cyd-drefnu mynediad i 400 o safleoedd gwybodaeth a chymorth cyfreithiol ar lein drwy ei Chwiliad Cyngor. Mae ganddo fersiwn electronig o Gyfeirlyfr y CLS hefyd a fydd yn cael ei diweddaru bob dydd, sy’n cynnwys mwy na 15,000 o gofnodion. Drwy gymorth y Cyfeirlyfr hwn gall defnyddwyr gael hyd i ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol lleol a chenedlaethol i’w helpu gyda’u hymholiadau.

Un o egwyddorion datblygu ‘Dim ond Gofyn’ oedd sicrhau bod y gwasanaeth ar gael i bawb. Adeiladwyd y safle yn unol â chanllawiau Consortiwm y We Fyd-eang sy’n sicrhau bod safleoedd ar y we’n cwrdd ag anghenion defnyddwyr anabl. Mae ganddo wybodaeth hefyd yn y Gymraeg ac mewn chwech o ieithoedd cymunedol eraill (Bengaleg, Cantoneg, Gwjarati, Hindi, Pwnjabeg ac Wrdw). Gellir cyrraedd y safle drwy amryw o wahanol sianeli: cyfrifiaduron personol, paneli rheoli gemau, Teledu’r We a chiosgau.

Datblygwyd y safle drwy ymgynghori â chyfreithwyr, asiantaethau cynghori ac adrannau’r Llywodraeth. Mae ymrwymiad i’w ddatblygu ymhellach a’i ddiweddaru’n unol ag anghenion defnyddwyr gan gynnwys meysydd newydd sy’n berthnasol i’r CLS a manteisio ar dechnolegau sy’n datblygu.

Mae Dim ond Gofyn wedi’i ddylunio ac yn cael ei yrru gan ICL.

For further information please contact:

Nick Hunt
Public Legal Services Division
Lord Chancellor's Department,
54-60 Victoria Street
London, SW1E 6QW.

020 7210 1332.


go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr