Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Cysylltwch â Dim Ond Gofyn!

Rydym yn fwy na bodlon i safleoedd eraill gynnig cysylltiadau â safle CLS. Serch hynny, hoffem i chi roi gwybod i ni drwy anfon neges e-bost at Weinyddwr y We os ydych wedi penderfynu gwneud hyn.

 E Bost


Ychwanegwch fy safle ar y we at restr y Chwiliad Cyngor

Darllenwch y meini prawf a ddefnyddir i ddewis sefydliad ar gyfer y Chwiliad Cyngor cyn cyflwyno eich cais.


Newidwch fy manylion yn y Cyfarwyddiadur

Os ydych yn gyflenwr yn y Cyfarddwydiadur a 'rydych eisiau newid eich manylion, gallwch:

  • brintio allan a llanw ein ffurflen newid manylion NEU
  • nodi'r newidiadau ar bapur a phennawd eich swydd a'i ffacsio neu bostio i swyddfa y Commisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.


pdf iconChange of Details form
 


go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr