CLS Direct - Home Page

Site Map | Feedback | Klavye Kısa Yolları | Yardım   
 
 

Başlıklar

Eğer başlığa göre hukuksal yardım arıyorsanız, sonuçlara sitenin her alanından gelen bilgiler dahildir; bunlara Birleşik Krallık’taki en iyi bilgilendirme web sitelerinden bir seleksiyon da dahildir.

Arama yapabileceğiniz başlıklar aşağıda verilmiştir:

Yardımlar

İnsanların her türlü yaşam yardımına ilişkin hakları hakkında bilgi içerir. Yardımlar, yaşamdaki olaylar veya söz konusu talep sahibinin tipine göre listelenmiştir.

İletişim ve medya

Farklı iletişim yöntemleri hakkında bilgi; telif haklarının ihlali veya yanlış kullanılması; ve kitle medyasına ilişkin tüm konulardaki sorunlar.

Tüketici işleri

Tüketicilerin dahil olduğu her türlü sözleşme ve işlemlere ilişkin bilgileri içerir. Bir ürün, satıcısının veya üreticisinin iddia ettiği şeyleri yapmıyorsa, talepte bulunma konusunda bilgiler için kullanılır.

Eğitim ve öğretim

Çocukların ve gençlerin eğitim yılları ve özellikle eğitim hizmetlerine ilişkin yasal sorunlar hakkında bilgi içerir; buna eğitim verememe durumu, eğitimin devlet tarafından ödenmesindeki yöntemler ve özel ihtiyaçları olanların eğitimi dahildir. Ayrıca eğitime devam ve erişkin eğitimini de içerir.

İstihdam

Haksız işten çıkarılma veya istihdam koşulları ve sürelerine ilişkin sorunlar gibi, işyerindeki olaylara ilişkin yasal sorunlar hakkında bilgi içerir.

Çevre ve kırsal bölge

Çevrenin korunması ve kırsal bölgelere erişim ve kullanımı hakkında bilgi içerir.

Aileler

Boşandıktan sonra çocuklarınızın sizinle kalmasını istiyorsanız ne yapmanız gerektiği, aile içi şiddet konusunda ne yapmanız gerektiği veya çocuğunuz sizden alınıp yuvaya veriliyorsa veya evlatlık verilmek isteniyorsa ne yapmanız gerektiği gibi tüm ailesel konularda bilgi içerir.

Hükümet, hukuk ve haklar

Hükümetin yanlış veya haksız davrandığının düşünüldüğü durumlarda, yargı kararlarının yeniden gözden geçirilmesi talebi de dahil olmak üzere kamu hukuku hakları hakkında bilgi içerir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve 1998 tarihli İnsan Hakları Yasası ve başka mahkemelerin veya eylemlerin gerektiği yargıya ulaşma konularında da kullanılır.

Sağlık ve sosyal bakım

Ulusal Sağlık Hizmetleri kapsamında hastaların haklarına ilişkin bilgi içerir. Ayrıca tıbbi ihmal, belirli hastalıklar ve aksaklıklar ve sosyal bakım hizmetlerine erişim konularında bilgi içerir.

Konut ve evsizlik

Evinizin alım satımıyla ilgili yasal sorunlar ve yasadışı tahliye, rahatsız etme ve kira ve ipotek gecikmeleri da dahil olmak üzere kiralanmış konutlarla ilgili bilgi içerir. Ayrıca evsizlerin sorunlarında ve komşularla olan anlaşmazlıklarda kullanılır.

Göç ve uyruk

Britanya’ya giriş yapıp kalmak isterseniz ne zaman izne ihtiyacınız olduğu; göçmenlik statüsü için gerekli koşullar; iltica talebi; mültecilerin konumu; vatandaşlığa alınma ve göçmenlerin giriş işlemlerini tamamladıktan sonra alma hakları olduğu yardımlar gibi konularda bilgi içerir.

Boş zaman, nakil ve seyahat

Kapalı alan ve açık alan sporları ve diğer dinlendirici ve kültürel etkinlikleri de içeren boş zaman etkinliklerinin yasal yönleri hakkında bilgi içerir. Kamu ve özel nakil araçları kullanımına ve trafik katılımcılarının haklarına ilişkin yasal tüm konular için kullanılır. Ayrıca tatil esnasında ortaya çıkan sorunlar için de kullanılır.

Para ve vergi

Gelir vergisinin sizin tarafınızdan değerlendirilmesi dahil olmak üzere vergilere ilişkin yasal konularda, sermaye gelir vergisinden muafiyette, veraset vergisi sınırlamalarında, ev alınırken ödenecek damga pulu harçlarında ve belediye vergisi ve katma değer vergisinde söz konusu olan tüm yasal konularda bilgi içerir. Ayrıca yatırım ve tasarruf, emeklilik ve sigorta konularında bilgi içerir.

Polis ve suç

Polisiye soruşturma, karakolda tevkif ve alıkonma ve bunu takip eden soruşturmalar ve polisin bireyler karşısında sahip olduğu yetkiler de dahil olmak üzere tüm polisiye konularda ortaya çıkan yasal sorunlara ilişkin bilgi içerir. Ayrıca özel bazı suçlar ve mahkum hakları için kullanılır.
go to top of page
 
CLS Legal Information Leaflets Legal Factsheets CLS Fund & Charges Legal Aid Calculator Other Links Using Advice Search Topics Using the Directory Nationals & Helplines Categories of Law Charges Complaints News Quality Mark Information for Providers