CLS Direct - Home Page

Site Map | Feedback | Klavye Kısa Yolları | Yardım   
 
 

Hukuk Kategorileri

Aşağıda belirtilen hukuksal alanlarda, CLS Hukuk Danışmanları Rehberi’nde hukuk danışmanı arayabilirsiniz:

Yaşam yardımları

Bu kategoriye her türlü yaşam yardımı alma hakkı dahildir. Örneğin, ev yardımı, gazi emekliliği veya devlet emeklilik maaşları hakkında bilgiye ihtiyacınız olabilir. Yaşam yardımlarının gözden geçirildiği bir toplantıda, neler olup bittiğini bilmeniz gerekebilir.

Polis aleyhinde eylemler

Bu kategoriye polis aleyhinde yapılacak şikayetler dahildir. Örneğin, tecavüz, evinize girme, haksız hapis, haksız tutuklama, malınıza müdahale, taamüden kovuşturma veya polis makamlarının diğer aşağılayıcı davranışları.

Klinik ihmaller

Bu kategoriye her türlü kamu ve özel tıp pratisyen doktorlarının neden olduğu zararlar nedeniyle aleyhte şikayetler dahildir. Bu doktorların, hemşirelerin ve dişçilerin yaptıkları tedavileri de içerir.

Belediye yardımları

Bu kategoriye bir sosyal hizmet departmanı ve sağlık bakım makamının bölgede vermesi gereken hizmetlere ilişkin hukuksal yardım dahildir. Örneğin hasta, yaşlı veya engelli kişilere yardım verilmediği konusunda yapacağınız şikayet için yardıma ihtiyacınız olabilir.

Tüketici sözleşmeleri ve genel sözleşmeler

Bu kategoriye tüketiciler tarafından yapılan her türlü sözleşmeye ilişkin yardımlar dahildir. Örneğin bir ürün, satıcısının veya üreticisinin iddia ettiği şeyleri yapmıyorsa, şikayette bulunmak için yardıma ihtiyacınız olabilir. Sözleşmenin yerine getirilmesi veya standartlara uymayan işin düzeltilmesi için bir şirkete ihtiyacınız olabilir.

Suç

Bu kategoriye polisiye olaylarla ilgili her şey dahildir. Örneğin, araştırma ve takibe maruz kalma ve hüküm giyme buna dahildir. Hapis cezasının süresi, alıkoyma ve şartlı tahliye için bilgiye ihtiyacınız olabilir. Bu kategoriye ayrıca mahkumlara davranış şekli de dahildir.

Borç

Bu kategoriye borçlanmış olduğunuz para konusunda yardım dahildir. Örneğin iflas ettiğiniz veya ödeme yapamadığınız için bilgiye ihtiyacınız olabilir. İpoteğinizi, verginizi veya yatırım ödemelerinizi yapamıyorsanız, yasal durumunuzu bilmek isteyebilirsiniz.

Eğitim

Bu kategoriye, eğitim veremiyor olmak durumu da dahil olmak üzere, eğitim hizmetlerindeki sorunlara için hukuksal yardım dahildir. Örneğin, eğitim parası veya özel durumlarda eğitim için bir hukuk davası açma konusunda bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

İstihdam

Bu kategoriye işyerinde olan her şeye ilişkin yardım dahildir. Örneğin, adil olmayan bir şekilde sömürüldüğünüzü düşünebilirsiniz. İstihdam sözleşmesindeki konular hakkında bilgi sahibi olmak veya ırkçı veya cinsel aşağılamaya maruz kalıp kalmadığınızı bilmek isteyebilirsiniz. Bir grevin yasal olup olmadığını veya veri koruma ile personelin gizliliği konularında durumunuzun ne olduğunu bilmek isteyebilirsiniz.

Aile

Bu kategoriye ailesel her konu dahildir. Örneğin, boşandıktan sonra çocuklarınızın sizinle kalması için ne yapmanız gerektiği ve ayrıldığınız eşinizin çocukları görüp görmemesi konularında bilgiye ihtiyacınız olabilir. Aile içi şiddet konusunda veya çocuğunuz sizden alınıp yuvaya veriliyorsa veya evlatlık verilmek isteniyorsa, ne yapabileceğiniz hakkında yardım alabilirsiniz.

Konut

Bu kategoriye evinizle ilgili hukuksal sorunlara ilişkin yardım dahildir. Örneğin, kira veya ipotek ödemelerinde gecikme varsa, tamir veya iyileştirme yapmanız gerekiyorsa veya tahliye ediliyorsanız veya ses veya gürültüden rahatsız oluyorsanız, bilgi edinebilirsiniz. Buna kiracı hakları da dahildir.

Göç ve uyruk

Bu kategoriye Birleşik Krallık’a göç konularında her türlü hukuksal yardım dahildir. Örneğin, uyruğunuza veya bu ülkede kalma hakkınıza ilişkin sorularınız olabilir. İltica konusunda Birleşik Krallık’a girmek için gerekli bilgiler ve niçin sınırdışı edildiğinize ilişkin bilgiye ihtiyacınız olabilir.

Akıl sağlığı

Bu kategoriye akıl sağlığının ana konu olduğu ve sizin veya bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişinin hizmet talebinde bulunduğu veya bir kurum nezdinde engellere maruz kaldığınız tüm noktalarda yardım dahildir. 1983 tarihli Akıl Sağlığı Yasası uyarınca her konuda yardım alabilirsiniz.

Bireysel yaralanma

Bu kategoriye başka bir insanın veya kurumun neden olduğu zararlara ilişkin taleplerdeki yardım dahildir. Örneğin bir trafik kazasından sonra dava açmak için bilgiye ihtiyacınız olabilir. İşyerinde kaza konusunda veya işyerinde kaptığınız bir hastalık bağlamında ne yapmak gerektiğini bilmek isteyebilirsiniz.

Kamu hukuku

Bu kategoriye vatandaşlık özgürlükleri ve insan hakları konularında hukuksal yardım dahildir. Örneğin, 1998 tarihli İnsan Hakları Yasası’nın sizin durumunuzu nasıl etkilediğini bilmek isteyebilirsiniz. Veri koruma, özgürlük ve bilgilendirme konuları ile kamu kurumlarının kararlarına itiraz konularında bilgi alabilirsiniz.
go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
CLS Legal Information Leaflets Legal Factsheets CLS Fund & Charges Legal Aid Calculator Other Links Using Advice Search Topics Using the Directory Nationals & Helplines Categories of Law Charges Complaints News Quality Mark Information for Providers