CLS Direct - Home Page

Site Map | Feedback | કી શૉર્ટકટ્સ | મદદ   
 
 

સીએલએસ કાનૂની સલાહકાર માર્ગદર્શિકાના પ્રબંધકો અંગે ફરિયાદો

સામૂહિક કાનૂની સેવા ગુણવત્તા ચિહ્ન સંસ્થામાંથી મળેલી સેવા અંગે તમને કોઈ ફરિયાદ હોય તો તમારે:

  • પ્રથમ સંબંધિત સંસ્થાને ફરિયાદ કરવી.
  • તમને અસંતોષ રહ્યો હોય તો, તમારી કાનૂની સેવા આયોગની પ્રાદેશિક કચેરી નો સંપર્ક કરવો, જે તમારી ફરિયાદની તપાસ કરશે અને કઈ વિશેષ કાર્યવાહી કરી શકાશે તે જોશે.

નીચેની સંસ્થાઓ પણ મદદ કરી શકશે :

અમારો સંપર્ક કરવાના બીજા માર્ગો

નીચેના સરનામે લખો:

સામૂહિક કાનૂની સેવા ડાયરેકટ
કાનૂની સેવા આયોગ
3જો માળ,
85 ગ્રે ઈન રોડ
લંડન
WC1X 8TX
go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
CLS Legal Information Leaflets Legal Factsheets CLS Fund & Charges Legal Aid Calculator Other Links Using Advice Search Topics Using the Directory Nationals & Helplines Categories of Law Charges Complaints News Quality Mark Information for Providers