Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Sefydliadau A Llinellau Cymorth Cenedlaethol

Clicier yma i gychwyn y Cyfeiriadur

Y cwestiwn cyntaf y mae gofyn i chi ei ateb yn y Cyfeiriadu yw a ydych eisiau dod o hyd i’r darparwr agosaf neu a ydych eisiau dod o hyd i sefydliadau cenedlaethol.

Beth yw sefydliadau ‘cenedlaethol’?

Mae sefydliadau cenedlaethol yn darparu gwasanaethau sy’n gofalu am Gymru neu Loegr neu’r ddau. Mae’r gwasanaethau a gynigir yn amrywio ac fe allant gynnwys gwasanaeth cynghori, gwybodaeth neu gyngor dros y ffôn. Mae’r gwasanaethau fel arfer yn cael eu darparu drwy un pwynt cyswllt canolog e.e. rhif ffôn llinell gymorth neu drwy swyddfa ganolog. Nid yw sefydliadau cenedlaethol nad ydynt yn cynnig cyngor, rhai nad ydynt yn agored i’r cyhoedd neu rai sy’n agored trwy gyfeirio’n unig, yn cael eu cynnwys yn y Cyfeiriadur.

Beth am wasanaethau ffôn?

Mae gwasanaethau ffôn yn bodoli ar draws y wlad ac yn gwasanaethu nifer o feysydd y gyfraith. Gallwch ddefnyddio’r chwiliad ‘sefydliadau cenedlaethol’ i gael hyd i linellau cymorth cenedlaethol.

Mae rhai llinellau cymorth yn cael eu darparu gan asiantaethau lleol yn ogystal â’u gwasanaeth wyneb yn wyneb. Bydd y rhain yn cael eu harddangos os byddwch yn chwilio am y darparwr agosaf.

Gellir dod o hyd i ddarparwyr nad ydynt yn cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb ond sy’n darparu gwasanaeth ffôn ar gyfer ardal neu ranbarth penodol trwy chwilio am wasanaeth ffôn â Marc Ansawdd. Noder: nid yw’r opsiwn hwn ar gael o dudalen flaen y Cyfeiriadur.
go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr