Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Help

Mae gwasanaeth Help Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn rhoi arweiniad ar ddefnyddio'r wefan ac yn rhoi esboniadau o rai o'r pynciau y rhoddir sylw iddynt. Defnyddiwn y sylwadau a dderbyniwyd drwy'r cyfleuster Adborth i ychwanegu at y pynciau Help, felly gadewch i ni wybod os credwch fod rhywbeth y dylem ei gynnwys.


Cronfa Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a Chostau

Nod Ansawdd y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Defnyddio'r Cyfeiriadur

Categorïau Cyfraith

Defnyddio Chwiliad Cyngor

Gweld fersiynau o'r safle mewn ieithoedd heblaw'r Saesneg

Byrfoddau Bysellfwrdd

Cwynion


Cronfa'r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a Chostau
Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn y Cyfeiriadur yn cynnig rhai neu'r cyfan o'u gwasanaethau yn ddi-dâl; bydd eraill yn codi tâl am eu gwasanaethau. O'r dudalen hon, medrwch hefyd ganfod sut i wneud cais am gymorth cyfreithiol.


Nod Ansawdd y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol
Mae'n rhaid i unrhyw ddarparydd gwasanaethau cyfreithiol sy'n dymuno bod yn rhan o'r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol gyflawni'r isafswm safonau a sefydlwyd dan yr hyn a alwn yn Nod Ansawdd.

 

Defnyddio'r Cyfeiriadur
Mae'r Cyfeiriadur yn cynnwys manylion dros 10,000 o gyfreithwyr, asiantaethau cyngor a darparwyr gwybodaeth.


Categorïau Cyfraith
I'ch helpu i ddeall beth a gynhwysir o fewn pob categori o gyfraith, rhoddwn ddisgrifiad byr o bob categori a rhai enghreifftiau o'r mathau o fater y mae pob un yn ei gynnwys.


Defnyddio Chwiliad Cyngor
Mae Chwiliad Cyngor yn eich galluogi i chwilio am wybodaeth ar faterion cyfreithiol o unrhyw un o'r 300+ safle yr ydym wedi eu dethol.


Gweld fersiynau o'r safle mewn ieithoedd heblaw Saesneg
Mae Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol ar gael mewn wyth iaith: Cymraeg, Saesneg, Chinese (Cantoneg), Urdu, Bengali, Hindi, Punjabi a Gujarati.


Byrfoddau Bysellfwrdd
Medrwch hwylio i brif adran gwefan Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol drwy ddefnyddio byrfoddau bysellfwrdd, sy'n gyfuniad o strociau allwedd.


Cwynion
Mae'r geiriad islaw yn amlinellu'r gweithdrefnau i'w dilyn pan yn gwneud cwyn am y gwasanaeth a dderbyniwyd gan ddarparydd CLS.
go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr