Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Gweld fersiynau o'r safle mewn ieithoedd heblaw Saesneg

I weld fersiynau o’r safle mewn ieithoedd heblaw Saesneg

Mae Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol ar gael mewn deg iaith:

  • Saesneg
  • Cymraeg
  • Tsieinëeg (wedi’i symleiddio)
  • Urdu
  • Bengali
  • Hindi
  • Punjabi
  • Gujarati
  • Twrceg
  • Arabeg

Lle bynnag mae’n bosibl, darperir fersiynau o’r wefan mewn fersiynau heblaw Saesneg yn defnyddio Unicode. Mae Unicode yn system amgodio i gefnogi geiriad heblaw Saesneg a ddefnyddir ar wefannau. Fe’i datblygwyd gan Gonsortiwm Unicode ac fe’i cefnogir gan Gonsortiwm y We Fyd Eang (W3C).

Os na fedrwch weld eich dewis iaith yn gywir (er enghraifft, mae’r testun yn ymddangos fel llawer o flychau neu lythrennau annisgwyl eraill), bydd angen i chi osod ffont Unicode sy’n cynnwys y llythrennau cywir ar gyfer eich dewis iaith. Bydd angen i chi osod eich porwr gwe i ddefnyddio’r ffont hon.
 
Ffont Unicode
Mae Microsoft Office 2000 yn cynnwys ffont gyda’r llythrennau rydych eich angen. Os yw Microsoft Office 2000 gennych, ewch i Office Tools / International Support a gosod  Universal Font. (Gall meddalwedd arall hefyd gynnwys y llythrennau angenrheidiol).

Porwyr gwe
Ar ôl gosod y ffont cywir, bydd angen i chi wedyn osod eich porwr gwe i ddefnyddio’r ffont hon:

Os mai Microsoft Internet Explorer fersiwn 4 sydd gennych…
Cliciwch ar y ddewislen “View” a dewis “Internet Options”. Cliciwch ar y botwm “Fonts” (ger gwaelod y bocs sy’n dod i’r golwg). Defnyddiwch “Unviersal Alphabet” yn y rhestr sgrolio o setiau llythrennau, yna’n defnyddio’r blwch dewis tynnu-lawr yn ymyl “Proportional font” dewiswch “Arial Unicode MS” fel ffont. Os na welwch y ffont hon, yna bydd angen i chi ei gosod o gryno ddisg Microsoft Office 2000 (fe’i gelwir yn “Universal Font” ac mae yn Office Tools/International Support). Cliciwch ar “OK” i gadw’r dewis hwn.

Os mai Microsoft Internet Explorer fersiwn 5 sydd gennych…
Mae’r porwr hwn yn dewis y ffont yn awtomatig ar gyfer Cantoneg. Ar gyfer ieithoedd eraill, cliciwch ar y ddewislen “View” a dewis “Encoding”. Dewiswch “User Defined”. Dylai’r dudalen ail-ddangos yn gywir. Gall fod angen i chi wneud hyn ar bob tudalen y dymunwch edrych arni.

Os mai Netscape 4 sydd gennych…
Cliciwch ar y ddewislen “Edit” a dewis “Preferences”. Dylech weld “Appearances” wedi’i restru dan “Categories”. Os oes arwydd plws (+) yn ymyl y blwch "Appearances", cliciwch arno i arddangos yr opsiynau dan y categori hwn, a ddylai gynnwys “Fonts”. Cliciwch ar “Fonts” ac yna ddewis “Unicode” yn y blwch tynnu-lawr yn ymyl y geiriad “For the Encoding:". Dewiswch “Arial Unicode MS" fel y ffont lled amrywiol a chlicio ar y botwm OK.

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur Macintosh (e.e. iMac)…
Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw’r dewisiadau iaith hynny yn cael eu cefnogi ar gyfrifiaduron Mac eto.

Os oes gennych Microsoft Internet Explorer fersiwn 3 neu Netscape fersiwn 3…
Mae’n ddrwg gennym, ond bydd angen i chi ddiweddaru eich porwr cyn y medrwch weld yr ieithoedd hyn. Medrwch gael porwr newydd gan Microsoft neu Netscape drwy ddilyn y cysylltau islaw.

Lawrlwytho Netscape Browser
Lawrlwytho Microsoft Browser

 
go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr