Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd

Er mwyn cyyaedd prif adrannau gwefan CLS Direct Gan ddefnyddio llwybrau cyflym ar y bysellfwrdd, defnyddiwch y cyfuniadau o fysellau a ganlyn:

 • Er mwyn cyrraedd yr adran ynglyn a'r GCC
  pwyswch fysell Alt a bysell C
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Chwilio am
  Wybodaeth pwyswch fysell Alt a bysell S
 • Er mwyn cyrraedd yr adran y
  Cyfeiradur pwyswch fysell Alt a bysell D
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Adborth pwyswch
  fysell Alt a bysell F
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Help pwyswch fysell
  Alt a bysell H
 • Er mwyn cyrraedd y tudalen Cartref pwyswch
  fysell Alt a bysell M
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Dyfarniadau pwyswch
  fysell Alt a bysell A
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Pwyntiau credyd pwyswch
  fysell Alt a bysell R
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Telerau ac Amodau pwyswch
  fysell Alt a bysell T
 • Er mwyn cyrraedd yr adran Preifatrwydd pwyswch
  fysell Alt a bysell P

Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer version 4 bydd pwyso'r ddwy fysell gyda'i gilydd yn mynd a chi i'r adran ofynnol.

Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer version 5, bydd yn rhaid i chi bwyso'r fysell return ar ol pwyso'r ddwy fysell gyda'i gilydd i gyrraedd yr adran ofynnol.

Noder nad yw llwybrau cyflym ar bysellfwrdd ond yn gweithio gyda fersiynau Cymraeg a Saesneg gwefan CLS Direct os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer version 4.

Crynodeb:

ynglyn a'r GCC - Alt & C
Chwilio am Wybodaeth - Alt & S
Cyfeiriadur - Alt & D
Adborth - Alt & F
Help - Alt & H
Cartref - Alt & M
Dyfarniadau - Alt & A
Pwyntiau credyd - Alt & R
Telerau ac Amodau - Alt & T
Preifatrwydd - Alt & P
go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr