Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Taflenni gwasanaeth

Mae Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn darparu cyfres o daflenni di-dâl sy’n amlinellu eich hawliau cyfreithiol mewn meysydd allweddol o’r gyfraith.

Ysgrifennir yr holl daflenni hyn gan arbenigwyr annibynnol. Medrwch eu darllen neu eu lawrlwytho yn defnyddio’r cysylltau islaw.

Maent hefyd ar gael yn Saesneg, Braille a Sain yn defnyddio ein ffurflen archebu.

Mae’r taflenni yn y gyfres hon yn rhoi amlinelliad i chi o’ch hawliau cyfreithiol. Nid ydynt yn ganllaw cyflawn i’r gyfraith ac ni fwriedir iddynt fod yn ganllaw am sut y bydd y gyfraith yn berthnasol i chi neu i unrhyw sefyllfa benodol.

Caiff y taflenni eu diweddaru’n rheolaidd ond gall y gyfraith fod wedi newid ers iddynt gael eu hargraffu, felly gall yr wybodaeth ynddynt fod yn anghywir neu’n hen. Os oes gennych broblem, bydd angen i chi gael mwy o wybodaeth neu gyngor personol i ganfod y ffordd orau o’i ddatrys. Gwelwch yr adrannau ‘Help pellach’ ym mhob taflen ar gyfer ffynonellau gwybodaeth a chyngor.


 

1 Delio gyda Dyled

2 Cyflogaeth 2 Cyflogaeth fersiwn newydd ar gael Rhagfyr 16

3 Ysgaru a Gwahanu

4 Rhentu a Gosod

5 Prynu a Gwerthu Eiddo

6 Colli eich Cartref

7 Y Ddeddf Hawliau Dynol 7 Y Ddeddf Hawliau Dynol fersiwn newydd ar gael Rhagfyr 16

8 Ceisio Lloches

9 Budd-daliadau Lles

10 Ewyllysiau a Phrofiannaeth

11 Delio gyda’r Heddlu 11 Delio gyda’r Heddlu fersiwn newydd ar gael Rhagfyr 16

12 Trafodion Dim-ennill, Dim-ffi

13 Problemau gyda nwyddau a gwasanaethau

14 Damweiniau Meddygol

15 Cyfle Cyfartal

16 Gwahaniaethu Hiliol

17 Anafiadau Personol

19 Gofal Cymunedol

20 Addysg

21 Mewnfudo a Dinasyddiaeth

22 Iechyd Meddwl

23 Amgennau i lys

24 Cyfryngu Teulu

25 Feteraniaid

26 Trais Domestig, Camdriniaeth a Harasiaeth

27 Cyd-fyw a’ch Hawliau os Gwahanwch

28 Delio gyda Materion Rhywun Arall

29 Trafodion Gofal

30 Anghydfod Cymdogion a Chymunedol

31 Newid eich Enw 31 Newid eich Enw fersiwn newydd ar gael Ionawr 07go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr